"To, co robimy, jest tylko kroplą w oceanie. Jednak gdyby tej kropli zabrakło, ocean byłby o nią uboższy."

— św. Matka Teresa z Kalkuty

Prawa i przywileje Honorowych Dawców Krwi

Honorowe krwiodawstwo oparte jest przede wszystkim na zasadzie dobrowolnego oddawania krwi bez pobierania w zamian wynagrodzenia. Tytuł Honorowego Dawcy Krwi przysługuje każdemu kto został zarejestrowany w jednostce publicznej służby krwi i oddał ją bezpłatnie. Takiej osobie, zgodnie z art. 9-13 ustawy o publicznej służbie krwi przysługują określone prawa i przywileje. Oto te najważniejsze z nich:


Każdemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

1. Zwolnienie z pracy lub z zajęć szkolnych w dniu oddania krwi. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, zachowują oni jednocześnie prawo do wynagrodzenia.

2. 100% zwrot kosztów dojazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której odbywa się proces oddawania krwi.

3. Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi, który musi składać się z co najmniej 4.500 kalorii (jest to równowartość ośmiu czekolad).

4. Uprawnienia do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz świadczeń aptek bez kolejki.

5. Pełna anonimowość, którą zapewnia publiczna służba zdrowia.

6. Ekwiwalent pieniężny w przypadku dawców rzadko spotykanych grup krwi oraz tych poddanych różnego rodzaju zabiegom uodparniającym przed jej pobraniem (np. dawcy osocza krwi).

7. Możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy opodatkowania.

8. Bezpłatne przejazdy lub ulgi środkami komunikacji miejskiej - ustalane przez rady miejskie poszczególnych miast. Więcej szegółów dotyczących ulg w komunikacji miejskiej w woj. Kujawsko-Pomorskim znajdziesz tutaj.