"To, co robimy, jest tylko kroplą w oceanie. Jednak gdyby tej kropli zabrakło, ocean byłby o nią uboższy."

— św. Matka Teresa z Kalkuty

Aktualności

Nasi odznaczeni!

Dwóch naszych członków otrzymało dziś (22.02) z rąk wojewody kujawsko-pomorskiego odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, nadanego im przez Ministra Zdrowia.
Jesteśmy z nich niezwykle dumni.
Grzegorzu i Andrzeju, gratulujemy!

Panowie oddali odpowiednio ponad 60 i ponad 40 litrów krwi.

VII Rocznica działalności

Zbliża się VII rocznica naszej krwiodawczej działalności przy inowrocławskiej Farze.

Z tej okazji zapraszamy w niedzielę 3. marca na akcję poboru krwi na plebanii (ul. Ks. B. Gordona 4) w godzinach 900-1300 oraz Mszę św. w intencji krwiodawców i ich rodzin w Kościele pw. Św. Mikołaja o godz. 1130.

Każdy, kto odda krew na naszej akcji, otrzyma upominek.

Krótkie podsumowanie Walnego Zebrania Członków

W niedzielę 6.01.2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków, w którym udział wzięły 22 osoby.

Po przestawieniu przez Prezes (Martę Zielińską) i Skarbnika (Krzysztofa Zielińskiego) sprawozdań z roku 2018 Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie Zarządowi Absolutorium. Walne Zebranie udzieliło go jednogłośnie.

Przyjęto plan działania i plan finansowy na rok 2019.

W roku 2019 rusza program punktowy dla członków Stowarzyszenia, mający na celu zwiększenie aktywności członków oraz promocję Stowarzyszenia i krwiodawstwa w społeczeństwie.

Ustanowiono składkę członkowską w wysokości 50zł (płatną w dwóch równych ratach za każde rozpoczęte półrocze członkostwa - do 30.czerwca i 31. grudnia). Składkę można wpłacać na konto Stowarzyszenia i/lub u Skarbnika.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Przypominamy o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia:

I termin: 6.01.2019 (niedziela) o godz. 1800 

II termin: 6.01.2019 (niedziela) o godz. 1830 (w przypadku niestawienia się w pierwszym terminie co najmniej połowy członków)

Miejsce: salka parafialna na poddaszu (ul. Ks. B. Gordona 4)

Zapraszamy wszystkich członków oraz osoby, chcące do nas dołączyć. 

Życzenia świąteczne